Huurders of eigenaren van een huis willen graag alle roerende goederen die voorkomen in het huis beschermen tegen schade. Schade die bijvoorbeeld kan ontstaan door brand. Schade aan inboedel is vervelend omdat het veel geld kost om de bezittingen te repareren of te vernieuwen. vandaar dat er een inboedelverzekering in het leven is geroepen.

Wat dekt een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering dekt schade en verlies van spullen in uw huis. Wanneer u zo’n verzekering bent aangegaan hoeft u niet te twijfelen over de financiering van uw goederen. De verzekeraars stellen een bepaald bedrag beschikbaar aan de hand van de waarde die het spul had. Hierdoor is het mogelijk het spul opnieuw aan te schaffen en of te repareren. Eventuele schade die door de inboedelverzekering wordt gedekt zijn: brandschade, wateroverlast, inbraak of diefstal, storm, blikseminslag enz.

Waaruit bestaat de inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering bestaat uit 3 categorieën. Deze zijn de uitgebreide inboedelverzekering, de extra uitgebreide inboedelverzekering en de Allrisk inboedelverzekering.

De uitgebreide inboedelverzekering

De uitgebreide inboedelverzekering is de verzekering waartegen roerende goederen verzekerd worden voor  brandschade, wateroverlast, aanrijding en aanvaring, ontploffing, vandalisme etc .

De extra uitgebreide inboedelverzekering

De extra uitgebreide inboedelverzekering biedt een dekking die veel uitgebreider is dan de uitgebreide inboedelverzekering. Als er gekozen wordt voor de extra uitgebreide dekkingsverzekering dan is je inboedel verzekerd tegen schroei-, zeng- en smeltschade, schade door neerslag die de woning binnenstroomt, schade aan de inhoud van koelkast en /of diepvriezer als gevolg van een stroomuitval en schade door vandalisme of diefstal.

Allrisk inboedelverzekering

Als u  meer dan de bovenstaande verzekeringen wilt hebben voor uw inboedel dan kunt u kiezen voor de Allrisk inboedelverzekering. Deze verzekering biedt een dekking tegen elk soort van schade. Echter zijn er ook zaken die door geen enkele inboedelverzekering worden gedekt. Het gaat hierbij om schade als gevolg van natuurrampen bijvoorbeeld overstromingen en schade die is ontstaan als gevolg van opzet of roekeloosheid.

Tot slot

Een inboedelverzekering is een verzekering voor schade aan roerende goederen. Wanneer je een inboedelverzekering hebt afgesloten wilt u natuurlijk weten wat er allemaal gedekt wordt bij de verzekering. Zo dekt de  inboedelverzekering schade die kunnen ontstaan als gevolg van brand, wateroverlast, vandalisme, inbraak, ontploffing etc.