Verzekeringen zijn belangrijk voor ondernemers. Hiermee worden risico’s afgedekt die jij zelf niet in de hand hebt. Denk aan brand in de werkruimte, diefstal van de bedrijfsauto of arbeidsongeschiktheid. Zet je pas een eigen praktijk op of ben je al zover dat je personeel in dienst kunt nemen? Dan is het belangrijk om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. In de eerste periode kan er even worden gewacht met bepaalde verzekeringen. Maar naarmate het bedrijf groeit en je meer personeel blijft aannemen is het dus verstandig om verzekerd te zijn.

Problemen dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan voorkomen

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade die je toebrengt aan iemand. Misschien denk je dat je voorzichtig genoeg bent, maar een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Soms is het ook niet met opzet dat je schade toebrengt. Ook kan de schade door iemand anders worden toegebracht die onder jou valt bijvoorbeeld iemand die in dienst van jou is of stage bij je bedrijf loopt. Materiële schade kun je nog dekken, maar denk ook aan lichamelijke schade. Dit kan flink in de kosten oplopen. Natuurlijk wil je voorbereid zijn op dit soort ongevallen en niet opeens een groot geldbedrag uitgeven. Als ondernemer is het dus belangrijk om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zeker als je personeel in dienst hebt. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dek je schade waar je aansprakelijk voor bent maar weinig aan kunt doen. Voor dit soort schades kun je je verzekeren met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat vergoedt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Enkele zaken die de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoed zijn:

  • schade aan het eigendom van je klant
  • letsels of verwondingen toegebracht aan anderen
  • als je personeel schade aan elkaar toebrengt
  • schade als gevolg van een onvolledig produt
  • milieuschade die plotseling of door een incident ontstaat

Oefen je een beroep uit waarin jouw werk bepaalde risico’s met zich meebrengt waardoor de andere partij veel schade kan oplopen? Dan kan het handig zijn om je hiervoor te verzekeren. Deze verzekering kan gevallen van schade opvangen waarvoor jij aansprakelijk wordt gesteld. Vooral mensen die een beroep uitoefenen met een hoog risico is deze verzekering heel belangrijk. In sommige beroepen is het zelfs verplicht om zo een verzekering te hebben.