In ons leven zullen er zeker wel momenten komen waarbij een notaris nodig zal zijn. Het is dus duidelijk dat een notaris zo belangrijk is, maar begrijpt men vaker niet wat voor taken achter het beroep schuilen. Het beroep van notaris is niet zondermeer op te pakken en moet je er ook nog voor beedigd worden. een opleiding Rechtsgeleerdheid in de richting Notarieel recht vormt de basis van het beroep en moet er ook nog een jarenlange stage op een notariskantoor aan voor gaan.

Nodig voor het opmaken en authenticeren van stukken

Wie ooit een huis heeft gekocht of een testament heeft laten opmaken, zal de stap naar een notaris wel gemaakt hebben. Een notaris is echter voor nog een groot aantal zaken van groot belang. Zo is voor het geven van juridisch afvies, het doornemen van documenten, het registreren van akten en het beheren van contracten ook een notaris verplicht. Het gaat niet alleen maar om het juridisch gedeelte, maar ook het laten verlopen van alle zaken volgens de wettelijke voorschriften. Dit moet ervoor zorgen dat alle partijen duidelijk weten waar ze aan toe zijn en dat er in het geval van problemen, ze ook een basis hebben waarop ze kunnen terugvallen. Gooi daar ook nog de jarenlange ervaring mee en zal de gang naar zo een notaris met een gerust hart kunnen plaatsvinden.

Zo een notaris heeft ook een invloed op de prijs

De goedkoopste notaris zoeken is een kwestie van vergelijken tussen de diensten die er aangeboden worden en het gehanteerd tarief. Er zijn wettelijk percentages vastgelegd die in gevallen, bijvoorbeeld overdracht, gehanteerd moeten worden. er bevindt zich echter ook altijd een marge waar elke notaris mee kan variëren en kan daarmee ook de concurrentie worden aangegaan. Het is ook een goed idee om bij één notaris te blijven voor het vastleggen en afhandelen van relevante zaken. Denk maar aan het testament en het opstellen en doornemen van documenten.  Het belang van een notaris kan dus niet voldoende onderstreept worden en biedt het een mate van zekerheid die zeker niet in het leven mag ontbreken.