Veilig en gezond werken is belangrijk. Om dit te waarborgen is iedere werkgever verplicht om veilig en gezond werken te bevorderen. Ieder bedrijf met personeel moet daarom inventariseren of het werk gevaarlijk en ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd in een plan van aanpak. Wat komt er allemaal kijken bij risico- inventarisatie en evaluatie?

Wat is het nut van RI&E?

Met een plan van aanpak op het gebied van RI&E breng je systematisch alle bedrijfsrisico’s voor je organisatie in kaart. Daarna bekijk je hoe je deze risico’s zo klein mogelijk kunt maken. Het doel hiervan is verzuim, ongevallen en gezondheidsklachten te voorkomen. Het plan van aanpak kun je samen met je medewerkers invullen, hierdoor voelen zij zich serieus genomen en zijn betrokken bij een veilige bedrijfscultuur.

Is RI&E verplicht?

Voor de meeste bedrijven bestaat een RI&E verplichting. Zonder actuele RI&E beleid kun je een boete krijgen van de inspecteur SZW. Hoe groter de organisatie, hoe hoger die boete kan oplopen. Krijg je te maken met een bedrijfsongeval dat voorkomen had kunnen worden met een RI&E? Dan wordt je dat zwaar aangerekend door de Arbeidsinspectie. 

Waaruit bestaat een RI&E?

Een goede RI&E bestaat uit meerdere onderdelen. Allereerst bevat een RI&E een inventarisatie van de gevaren en risico’s  op de werkvloer en de risicobeperkende maatregelen die al genomen zijn op het gebied van veiligheid en gezondheid. Daarna vindt er een beoordeling en prioritering van de risico’s plaats. In een plan van aanpak wordt daarna vastgelegd welke maatregelen wanneer worden genomen. Ook moet er beschreven worden welke toegang medewerkers hebben tot preventiemedewerkers zoals de bedrijfsarts of arbodienst.

Onderwerpen die in de RI&E aan bod komen

Veiligheidsonderwerpen die in de RI&E aan bod kunnen komen, zijn: 

  • of er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn die de gezondheid zouden kunnen schaden en of er sprake van blootstelling is.
  • of er sprake is van fysieke overbelasting van medewerkers
  • of er sprake is van beeldschermwerk en hoe dit de gezondheid van medewerkers kan beïnvloeden
  • of er sprake is van lawaai en hoe dit de gezondheid kan beïnvloeden
  • of er sprake is van seksuele intimidatie en geweld of hoe groot de kans hierop is.

Wie geeft input op de RI&E?

Het is aan de werkgever om de gevaren en risico’s te analyseren binnen de organisatie en deze te beschrijven in deze te beschrijven. Ook het plan van aanpak kan de werkgever zelf opstellen. Daarbij is hij wel verplicht om advies in te winnen bij deskundigen zoals preventiemedewerkers. De preventiemedewerker is de interne aanjager van de RI&E en speelt een belangrijke rol. Het is vaak niet mogelijk om alle risico’s in een keer aan te pakken. Daarom kan het verstandig zijn om advies te vragen aan de arbodienst, maar dit is niet wettelijk verplicht. Om te kijken welke risico’s prioriteit hebben kun je ook advies vragen aan de werknemers. Zo voelen zij zich betrokken en zullen zo geneigd zijn om makkelijker mee te werken aan het plan van aanpak. 

Toetsing

Als het plan van aanpak klaar is, moet het worden voorgelegd aan een gecertificeerde arbodienst. Zij beoordelen of het RI&E volledig en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van zaken. De arbodienst schrijft een advies aan de werkgever over het plan van aanpak. Er hoeft geen toetsing door de arbodienst plaats te vinden als alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken of als het bedrijf maximaal 25 werknemers heeft en er sprake is van een CAO waar een RI&E onderdeel is opgenomen. Soms kunnen er verdiepende onderzoeken nodig zijn om de risico’s goed te kunnen beoordelen. In sommige gevallen is dat zelfs wettelijk verplicht. Hierbij kun je denken aan zaken op het gebied van gevaarlijke stoffen, machineveiligheid en fysieke belasting. De RI&E is wettelijk gezien pas klaar als ook deze verdiepende RI&E’s zijn uitgevoerd.