De technologie is de laatste jaren met sprongen vooruit gegaan en wij maken daar dankbaar gebruik van. De meeste ontwikkelingen zorgen er namelijk voor, dat wij het stukken makkelijker krijgen bij het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden. Een van de slimme en bovenal nuttige ontwerpen, is de automatische deur. Automatische deuren worden meestal gevonden in commerciële of industriële setting.

Denk maar aan bankinstellingen, grote supermarkten, ziekenhuizen, enz. Deze deuren zorgen voor heel wat gebruikersgemak, en velen staan er nog steeds versteld van. Maar hoe werkt zo een automatische deur nu precies? Welke voordelen heb je eraan? Welke soort automatische deuren heb je allemaal? Hoe installeer en/of vervang je zo een deur? Dat vertellen we allemaal in dit artikel.

Wat zijn automatische deuren?

Het is niet moeilijk te raden, wat automatische deuren nu precies moeten voorstellen. De naam zegt al voldoende: automatische deuren openen en sluiten automatisch, er is geen tot weinig menselijke inspanning vereist. De mate van inspanning is afhankelijk van het type deur. Bepaalde deuren werken namelijk met sensoren, waarbij de deur automatisch opent, zodra er iemand in de buurt is. Andere automatische deuren worden geactiveerd middels een knop; hier is er dus sprake van minimale inspanning.

Hoe werkt een automatische deur?

De meeste automatische deuren werken met ingebouwde sensoren. In letterlijke zin, nemen sensoren bepaalde dingen waar, waardoor de deur geopend en/of gesloten wordt. Waarop deze sensoren reageren, is weer afhankelijk van het type sensor. Bepaalde soorten reageren op gewicht. Dit type wordt meestal geplaatst onder een (rubberen) mat, vlak voor de deur. Wanneer iemand op deze mat staat, neemt de sensor het gewicht waar en in reactie daarop, wordt de deur geopend. Logischerwijs zal de deur weer sluiten, zodra er geen gewicht meer wordt waargenomen. Dan is er ook een categorie van optische en bewegingssensoren. Deze sensoren worden meestal aan de bovenkant of aan weerszijden van de deur geplaatst.

Dit type reageert op beweging, die voldoende dichtbij de deur wordt waargenomen. Als gevolg hiervan, wordt de deur geopend en weer gesloten. Dit verklaart gelijk, waarom automatische deuren openen, zodra je in de buurt bent; de sensoren worden namelijk geactiveerd. Behalve deze sensoren, hebben alle automatische deuren een ingebouwd mechanisme, welke reageert op de aanwezigheid van objecten in de deuropening. Zo hoef je er niet bang voor te zijn, dat de deuren zullen sluiten terwijl je nog in de deuropening staat. Intussen moet het duidelijk zijn, dat automatische deuren op electriciteit werken. Wat gebeurd er dan bij het wegvallen ervan, zul je denken? Je hoeft niet te vrezen, dat je in een noodgeval, vast komt te zitten vanwege gesloten deuren. De meeste automatische deuren hebben namelijk de mogelijkheid, om bij stroomuitval, handmatig geopend te kunnen worden, zodat je makkelijk naar buiten kunt.

Automatische deuren binnen een bedrijf

In het bedrijfsleven, zijn automatische deuren reeds jaren in gebruik. Alhoewel ze evengoed, binnenshuis te gebruiken zijn, blijken deze deuren meer van nut te zijn voor commerciële en industriële setting. Je vind ze voornamelijk in zakenpanden, malls, hotels, bankinstellingen, scholen, ziekenhuizen en grote warenhuizen. Dit heeft allemaal te maken met de vele voordelen, die automatische deuren met zich meebrengen. De grootste is natuurlijk het gemak, aangezien het niet langer nodig is, om de deuren handmatig te openen. Voor degenen die hun handen vol hebben aan bijvoorbeeld pakketjes, post, een stootwagentje of iets anders, is een automatische deur, de uitkomst.

Daarnaast komt deze deur ook degenen tegemoet, die bijvoorbeeld niet zo goed ter been zijn of vanwege een beperking, de deur niet zelf kunnen openen en sluiten. Met automatische deuren, verminder je tegelijkertijd de kans op besmetting alsgevolg van de vele handen, die de deur openen en weer sluiten. Dit is vooral van belang binnen productieruimten en ziekenhuizen. Een ander belangrijk voordeel, welke automatische deuren voor een bedrijf hebben, is de besparing op energie. Dat klinkt misschien vreemd, aangezien deze deuren op electriciteit werken. Wat we niet uit het oog moeten verliezen, is dat de meeste kantoorgebouwen, malls en ziekenhuizen, afhankelijk van het seizoen, de airconditioning of verwarming aan hebben staan. Soms kan het voorkomen, dat de toegangsdeuren onnodig lang, openstaan. Hierdoor kost het meer energie, om de ruimte weer op temperatuur te krijgen. Automatische deuren voorkomen dit, door slechts te openen, wanneer dat nodig is. Op lange termijn, bespaar je jezelf hiermee heel wat energiekosten. Tenslotte is er nog het esthetisch aspect. Automatische deuren geven bedrijfspanden vaak een moderne en zakelijke uitstraling. Dit kan heel voordelig uitvallen, aangezien klanten hierdoor eerder gaan denken, dat het er allemaal professioneel aan toe gaat binnen het bedrijf.

Installatie van automatische deuren

Nadat het besluit genomen is, om automatische deuren aan te schaffen, zul je opzoek moeten gaan naar automatische deuren, die het best geschikt zijn voor je bedrijf. Bij de selectie, spelen enkele aspecten een belangrijke rol. Je zult ten eerste rekening moeten houden met het gebruiksdoel van de deur; zal het een toegangsdeur zijn of juist een nooduitgang?

Daarnaast dien je ook rekening te houden met het aantal en de soort klanten, welke dagelijks over de vloer zullen komen. Ook van belang, is het ontwerp van zo een deur. Deze moet namelijk passen bij het décor van het bedrijf. Andere aspecten, waar je bij het aanschaffen van een automatische deur, rekening mee moet houden, zijn de installatiekosten en het maandelijkse kostenplaatje. Hoeveel kun je uitgeven aan de installatie en hoeveel zul je, na installatie, uitgeven aan energiekosten? Zijn al deze kosten het waard, is dit op lange termijn voordelig voor het bedrijf?

Het is belangrijk, dat je eerst goed nadenkt over deze zaken, vooraleer je ertoe overgaat, een automatische deur aan te schaffen.Het beste in deze is, om professionele hulp in te roepen, door gespecialiseerde installateurs in de hand te nemen. Tezamen met hen, wordt nagegaan, welk soort automatische deur het best geschikt is voor een bepaalde setting. Vervolgens wordt deze op correcte wijze voor je geïnstalleerd; ga er in geen geval zelf mee aan de slag!

Dit kan voor heel wat ongelukken zorgen. Installatie is natuurlijk niet alles. Zeer belangrijk, is een goed onderhoudsplan. Deze zorgt er namelijk voor, dat de automatische deuren optimaal blijven functioneren en problemen tijdig worden ontdekt. Dit is vooral van belang voor de veiligheid van je klanten. Zie er daarom op toe, dat de installatie samengaat met regelmatige onderhoudsbeurten.

Automatische draaideuren

Om een ieder tegemoet te komen, hebben fabrikanten een groot scala aan automatische deuren, in verschillende afmetingen en designs, beschikbaar. Er kan hierbij een onderscheidt gemaakt worden tussen automatische draaideuren en automatische schuifdeuren. Beide soorten zijn veel gevraagd en hebben elk hun voor – en nadelen.

De automatische draaideur kun je vergelijken met een normale deur, die naar binnen en buiten toe opent. Waar de normale deur, van jouw vereist dat je de deur open en/of dichtstoot, is dat bij de automatische versie ervan, niet meer nodig. Dit zorgt er onder andere voor, dat je geen zware deur hoeft open te duwen, makkelijk met baggage of op de rolstoel/krukken naar binnen/buiten kunt, etc. Bepaalde ontwerpen hebben er een toegangsdeur extra, waarbij de ene naar binnen toe opent, terwijl de andere in tegengestelde richting gaat. Hierdoor kunnen bezoekers zich makkelijker en sneller bewegen, aangezien er “tweerichtingsverkeer” mogelijk is: meerdere personen kunnen op hetzelfde moment, het gebouw betreden en/of verlaten.

Automatische schuifdeuren; hoe werkt het?

Een andere populaire, automatische deursoort, is de automatische schuifdeur. Zoals de naam het reeds doet vermoeden, opent en sluit dit type deur, middels schuifende beweging in zijwaartse richting. Hier zorgen de sensoren aan de bovenzijde en weerszijden van de deur voor.

Daarnaast zijn er sensoren in de deuropening geplaatst, zodat deze niet sluit, terwijl er mensen in de deuropening staan. Automatische schuifdeuren kunnen in zijwaartse richting bewegen, vanwege de aangebrachte behuizing, waar de deuren zich bij het openen, naartoe bewegen. Deze eigenschap is tegelijkertijd een van de grote voordelen, van automatische schuifdeuren. Aangezien de deuren bij het openen volledig opgaan in de behuizing, ontstaat er maximale bewegingsruimte voor bezoekers. Automatische schuifdeuren kunnen hierdoor een groot aantal bezoekers opvangen. Daarnaast kunnen personen tegelijkertijd het gebouw betreden of verlaten, de grote loopruimte zorgt ervoor, dat men geen last ondervindt van elkaar.

Automatische schuifdeuren binnen het bedrijf

Alhoewel de keuze voor een bepaald type automatische deur, afhankelijk is van een aantal factoren, kiezen bedrijven heel vaak voor een automatische schuifdeur. Een van de redenen hiervoor, is het feit, dat dit type deur, een groot aantal bezoekers kan opvangen. Vanwege haar werking, ontstaat er maximale loopruimte, waardoor bezoekers het gebouw makkelijker kunnen betreden of verlaten. Voor panden, die een relatief kleine toegangsruimte hebben en dagelijks een heleboel bezoekers over de vloer krijgen, is een automatische schuifdeur, zeer voordelig.

Omdat de deur bij het openen, in haar behuizing gaat, neemt het zelf geen ruimte in beslag en creëert daarbij voldoende bewegingsruimte voor bezoekers. Een andere reden voor haar populariteit, is het ontwerp van schuifdeuren. De meeste automatische schuifdeuren zijn van stevig, transparant glas. Dit zorgt ervoor, dat bezoekers elkaar aan beide kanten van de deur kunnen zien, waardoor ongelukken worden voorkomen. De transparatie werkt tevens sfeer verhogend, aangezien er voldoende licht wordt doorgelaten. Tenslotte zijn schuifdeuren gewoon mooi om te zien; het geeft je bedrijfspand een moderne uitstraling en maakt het plaatje compleet.

Automatische schuifdeur op maat bestellen

De meeste bedrijven leveren automatische deuren, die op maat gefabriceerd zijn. Dit is natuurlijk de meest ideale oplossing voor vrijwel elke situatie, aangezien je beschikt over een automatische deur die past binnen de setting van het bedrijfspand en soms zelfs uniek is. Maar hoe plaats je nu zo een bestelling, welke maten dien je door te geven? Sommigen onder ons, zijn instaat om de nodige afmetingen te nemen, waarmee de fabrikant verder kan werken.

Mooi meegenomen natuurlijk, maar er zijn ook weer anderen, die daartoe niet instaat zijn. Indien dat zo is, is het aangeraden, een professional in de hand te nemen. Het gaat per slot van rekening om een belangrijk aspect van je bedrijfspand, waar je liever geen kansen neemt. Vele bedrijven, die automatische deuren leveren, maken het mogelijk, dat een specialist naar je toekomt, om de afmetingen op te nemen. Hierdoor is het stukken makkelijker om te beschikken over een, op maat gefabriceerde, automatische deur, die zelfs voor je wordt geïnstalleerd.

Kiezen tussen een draaideur of een schuifdeur

Zowel de draaideur als de schuifdeur, zijn erg populair en veel in gebruik binnen bedrijfspanden. Hoe weet je nu, welk type geschikt is voor jouw bedrijf? Voor het overgrote deel, wordt dit bepaald door aspecten als het gebruiksdoel en het aantal bezoekers, dat over de vloer zal komen. Het gebruiksdoel heeft te maken met de plek, waar de automatische deuren geplaatst zullen worden. Gaat het om een toegangsdeur, waarbij bezoekers tegelijkertijd het gebouw betreden en verlaten, dan heb je als het ware “twee – richtings verkeer” en vangt een schuifdeur, dit het best op.

Draaideuren met dubbele toegangsdeuren voldoen natuurlijk ook, maar laatstgenoemde deurtype wordt meestal gebruikt in een setting, waarbij men een bepaalde richting opmoet. Belangrijk is natuurlijk ook de verhouding tussen de toegangsruimte en het aantal bezoekers. Beschik je bijvoorbeeld over een relatief kleine toegangsruimte, terwijl je dagelijks heel wat bezoekers over de vloer krijgt, dan is het aangeraden een schuifdeur aan te schaffen. Deze neemt zelf geen ruimte in beslag en zorgt voor maximale bewegingsruimte voor bezoekers. Waar dit niet het geval is, voldoen de draaideuren evengoed.

Automatische deuropener gebruiken

De automatische deuropener is een van nieuwste snufjes op het gebied van technologie en past heel goed, binnen het plaatje van de automatische deuren. Het is het best te beschrijven als een (wireless) bedieningssysteem, die je de mogelijkheid biedt, om de deur vanaf een afstand te openen en/of sluiten. De mechanismen die hiervoor zorgen, worden aan de deur zelf geïnstalleerd, terwijl jij als gebruiker beschikt over een afstandsbediening of knopje, welke aan weerszijden van de deur bevestigd is. Dit systeem biedt nogal wat voordelen. Je hoeft ten eerste niet langer de deur handmatig te openen. Bezoekers die minder goed ter been zijn, zullen dit op prijs stellen. Daarnaast heb je met een automatische deuropener de zekerheid, dat de deur daadwerkelijk gesloten is en niet op een kiertje staat.

Vervangen van automatische deuren

Dat we heel wat voordelen hebben aan automatische deuren, is inmiddels duidelijk. Een investering hiervoor doen, is daarom vanzelfsprekend. Maar hoe rendabel is zo een investering? Hoelang gaat een automatische deur namelijk mee? Automatische deuren werken op electriciteit en volgens bepaalde controlesystemen. Over het algemeen geldt, dat dit soort systemen minsten 10 tot 20 jaren meegaan. Van belang is natuurlijk een goed onderhoudsplan. Zorg ervoor, dat de automatische deuren van je bedrijfspand regelmatig een servicebeurt krijgen, zodat eventuele problemen tijdig ontdekt en opgelost kunnen worden. Met goede onderhoudsplanning en correct gebruik, kun je ervan op, dat je automatische deuren, hun maximale gebruiksduur zullen halen.

Tot slot

Automatische deuren zijn een must geworden binnen de commerciële en industriële wereld. Ze leveren ons namelijk heel wat voordelen: bezoekers krijgen makkelijker toegang tot het pand, je komt ook de invaliden tegemoet, er wordt nogal wat bespaard op energiekosten en tot slot krijgt het gebouw er een professionele look van. Dit geldt voor zowel de automatische draai – als schuifdeuren.