Bitcoin heeft zich ontwikkeld tot een krachtpatser, door de voortdurende toewijding die mensen de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd. Het pure vertrouwen van mensen in Bitcoin heeft het begin gemarkeerd van een nieuw tijdperk, een tijdperk waarin de digitale valuta’s geleidelijk hun rol in de samenleving zullen gaan spelen, wat een stap in de goede richting is, omdat er grote waarden schuilgaan achter het concept van digitale valuta’s. Hoewel het verhaal van Bitcoin als succesvol kan worden beschouwd – De reis bestond uit verschillende ups en downs, maar uiteindelijk zegevierde de toekomst die voorbestemd was om zich te manifesteren, wat een bewijs is van het belang dat Bitcoin heeft. In dit artikel zullen we een analyse geven van waar de Bitcoin koers in 2022 heen zou kunnen gaan, aangezien 2021 zijn onvermijdelijke einde nadert.

 

Een nieuw jaar, een nieuw begin

Zoals het gezegde luidt, brengt elk nieuw jaar een nieuw begin met zich mee – Maar of dat goed of slecht is, is onderwerp van discussie – Flashback naar het begin van 2020. Maar zelfs als de omstandigheden slecht zijn, kunnen we altijd hoop vinden om ons aan vast te houden, hetzelfde kan gezegd worden over de reis van bitcoin. De weg naar succes was niet gemakkelijk. Er ontstonden diverse wegversperringen, maar desondanks hield de waarde van bitcoin stand en steeg zelfs tot recordhoogte. Dat is precies wat er voor het jaar 2022 wordt verwacht. Natuurlijk zal er nog steeds volatiliteit zijn, maar die zal hoogstwaarschijnlijk niet meer zo overheersend of drastisch zijn als voorheen. Er kunnen af en toe grote verschuivingen in de markt optreden op basis van verschillende factoren, maar over het geheel genomen zal de waarde van Bitcoin naar verwachting blijven groeien, zelfs hoger dan nu al het geval is, omdat er geen tekenen zijn dat de waarde zal stoppen.

 

Het onverwachte verwachten

In werkelijkheid is het onmogelijk om de markt 100 procent accuraat te voorspellen, omdat er altijd gebeurtenissen zullen zijn die onverwacht plaatsvinden. Daarom moeten we voorbereid zijn op het onverwachte. Net als elk ander jaar kunnen er inderdaad plotselinge verschuivingen plaatsvinden, maar in zulke tijden moeten we ons bewust zijn van wat ze eigenlijk vertegenwoordigen, want historisch gezien is het zo dat telkens wanneer de prijs van Botcoin is gedaald, deze weer is teruggekomen om boven zijn vorige recordhoogte uit te stijgen. Dat patroon zal zich natuurlijk niet altijd herhalen, maar het is wel een indicatie waar de koers in 2022 naar toe zou kunnen gaan. Het merendeel van het bitcoin nieuws wijst in die richting.