Het treffen van beveiligingsmaatregelen is geen nieuw verschijnsel. Daar houden wij ons al langer mee bezig. Het enige verschil, ligt aan het soort maatregelen, die getroffen worden, teneinde met een veilig gevoel naar bed te kunnen gaan en/of aan het werk te verschijnen. Waar wij ons een tijdje geleden moesten behelpen met dingen als traliewerk, is dat nu grotendeels vervangen met geavanceerde, digitale technologie.

Alhoewel je traliewerk nog steeds op meerdere plaatsen zult aantreffen, worden deze maatregelen nu versterkt door zaken als alarm – en camerasystemen. Laatstgenoemde vind je bijna overal, van normale woningen tot de kleine en grote bedrijfs/winkelpanden; men bespaart kosten noch moeite om zichzelf en zijn/haar bezittingen veilig te stellen.

Voor de fabrikanten van beveiligingssystemen, valt dit allemaal erg voordelig uit, aangezien er zo, een continue vraag is naar dit soort systemen. Een bekend systeem, dat reeds langer in gebruik is, is het intercomsysteem. In dit artikel, zal verder worden ingegaan op intercomsystemen, hoe ze precies functioneren, wat het nut van zo een systeem is, wie het systeem allemaal kan gebruiken en wanneer het tijd is geworden, om een intercomsysteem te vervangen.

Wat is een intercomsysteem?

Een intercomsysteem heeft alles te maken met interne communicatie en kan het best beschreven worden als een two – way, elektronisch apparaat, welke ervoor zorgt, dat er audio en/of videobeelden, op afstand verstuurd en ontvangen kunnen worden. Met een intercomsysteem, kun je dus op afstand met een ander communiceren door middel van een spreek- luisterverbinding en/ of een beeldverbinding. Welke communicatie methode tot je beschikking staat, is afhankelijk van het soort intercomsysteem. Je hebt er namelijk een aantal verschillende typen. Een eenvoudig voorbeeld van een intercomsysteem, vind je vaker, voor persoonlijk gebruik, thuis geïnstalleerd. Deze maakt het mogelijk, dat men hoort en/of ziet, wie er voor de deur staat en eventueel of je die persoon toegang tot je huis wilt verschaffen.

Intercomsysteem buitenposten

Hoe werkt dit systeem nu precies? Zoals het inmiddels duidelijk is geworden, werkt een intercomsysteem met een verzend – en ontvangstpunt van signalen. Men spreekt hierbij ook wel van buitenposten en binnenposten. De buitenpost kun je het best zien als het verzendpunt van de signalen en zoals de naam het al doet vermoeden, bevindt het zich aan de buitenkant, naast de voordeur of poort. Zo een buitenpost beschikt over een bel en microfoon, via welke, een bezoeker kan spreken.

Intercomsystemen binnenposten

De binnenpost is logischerwijs het punt, waar de signalen, afkomstig van de buitenpost, worden ontvangen. Het bevindt zich binnen een woning, appartement of bedrijf en zorgt ervoor, dat je kunt zien/en of horen, wie er voor deur/poort staat. Zodoende kun je ook een spraakverbinding opzetten, om de bezoeker te woord te staan. Bepaalde intercomsystemen maken het zelfs mogelijk, een snapshot van de persoon te nemen.

Intercomsystemen met camera

Intercomsystemen zijn erop toegespitst, het voor jouw mogelijk te maken, om te communiceren met degene, die bij je voor de deur staat. Tegenwoordig is men van mening, dat een gesprek alleen, niet voldoende is, om de bezoeker te vertrouwen en hem/haar toegang te verschaffen tot een woning of bedrijfspand. Het kan best mogelijk zijn, dat deze persoon zich voordoet als een ander en kwade bedoelingen heeft. Denk maar aan de vele (en soms) brute overvallen, die nu vaker plaatvinden. Om dit gebrek op te vangen, zijn bepaalde intercomsystemen nu ook voorzien van een camera. Aan de buitenpost is er behalve een microfoon, ook een camera geïnstalleerd. Deze is dan verbonden met de binnenpost, waardoor je, zodra je dat nodig acht, kan beschikken over de camerabeelden. Dit type intercomsystemen dragen bij aan een grotere mate van beveiliging en kunnen zelfs leiden tot het opsporen van misdadigers. Bepaalde intercomsystemen, die beschikken over een camera, hebben namelijk de optie, foto’s te maken van alle bezoekers, die aan de deur komen. Zo weet je precies, wie er allemaal bij je, aan de deur is geweest.

Intercomsystemen via de smartphone

Ook de intercomsystemen gaan mee met de ontwikkelingen op technologisch gebied. Dat is te merken aan het steeds geavanceerder worden van de meest recente modellen. Ontwikkelaars van deze systemen moeten namelijk rekening houden met de wensen en eisen van de consument, die nu steeds vaker opzoek gaat naar gemak en eenvoud. Immers, het gemak dient de mens! Een van recente ontwikkelingen op dit gebied, is de integratie van het intercomsysteem met smartphones.

De “smartphone integration” optie maakt het mogelijk, de intercom via je smartphone te bedienen en dat ook, vanuit elke mogelijke plek. Voor je dit kan doen, zul je eerst een applicatie op je smartphone moeten downloaden. Hierna kun je alle mogelijke basisfuncties bedienen, zoals bijvoorbeeld een spraakverbinding opzetten, camerabeelden van de buitenpost bekijken, de deur openen, etc. Daarnaast hebben bepaalde systemen opties als het aanzetten van de verlichting, het sproeisysteem, camerabediening, etc. Smartphone integration zorgt er niet alleen voor, dat je de intercom makkelijk kunt bedienen; je bent tevens op elk moment, vanuit elke mogelijke plek, verbonden met je woning of bedrijfspand.

Draadloze intercomsystemen

Intercomsystemen werken, zoals vele andere elektronische apparaten, via bedradingen, die door een professionele installateur worden aangebracht. Op sommige plekken is het, vanwege uiteenlopende redenen, niet mogelijk om middels bedradingen, een intercomsysteem tot stand te brengen. Speciaal voor deze situaties, bestaan er draadloze intercomsystemen. Zoals de naam het al zegt, komen er hier geen bedradingen aan te pas; signalen worden bij draadloze intercomsystemen, via radiogolven voortgebracht. Klinkt allemaal ingewikkeld, maar dat is het niet.

Het komt erop neer, dat je een intercomsysteem kan opstarten, zodra je de units, die zorgen voor de communicatie, uit de box hebt gehaald. Deze units hebben qua uiterlijk, veel gemeen met een kleine router. Het grote voordeel aan draadloze intercomsystemen, is de eenvoud, waarmee het opgestart kan worden. Er is geen ingewikkelde installatie voor nodig. Daarnaast zijn de units verplaatsbaar, waardoor je het intercomsysteem vanuit elke plek in huis of op kantoor, kunt bedienen. Aan dit systeem, kleeft er wel een nadeel. Omdat de signalen (gesprekken met de bezoeker) via radiogolven worden voortgebracht, bestaat er een kans, dat buitenstaanders, die met een ander elektronisch apparaat, op dezelfde frequentie zitten als het intercomsysteem, deze gesprekken kunnen afluisteren. Er bestaan echter wel mogelijkheden, om dit te voorkomen. Ook zijn bepaalde draadloze intercoms zodanig ontworpen, dat het voor anderen niet meer mogelijk is, om gesprekken af te luisteren.

Voor wie zijn intercomsystemen bestemd?

Een intercomsysteem is in feite door een ieder, die dat nodig acht, te gebruiken. Ze zijn erop toegericht, zowel de eenvoudige huishoudens als de grote bedrijfspanden, te voorzien van adequate beveiliging. Wel zal er enig verschil te bemerken zijn tussen, intercomsystemen bestemd voor huishoudens en systemen, bestemd voor bedrijven. Waar een huis in de meeste gevallen, slechts 1 toegangsdeur heeft, zal een bedrijfspand er meerdere hebben en dient het intercomsysteem, daarop afgestemd te zijn. Zo zijn er andere aspecten, waarmee men rekening heeft gehouden bij het ontwerpen van intercomsystemen, bestemd voor elk van de beide groepen.

Intercomsystemen voor bedrijven

Grote bedrijven en kantoorgebouwen maken gretig gebruik van intercomsystemen. Deze systemen zorgen namelijk niet alleen voor veiligheid, maar ook voor verhoogde productiviteit op de werkvloer. Zo kun je een intercomsysteem laten installeren in gebouwen, waar meerdere bedrijven zijn ondergebracht. De bezoeker geeft al bij de ingang aan, waar hij/zij moet zijn en hoeft zo, niet door het hele gebouw te lopen, opzoek naar betreffend bedrijf. Hetzelfde principe wordt toegepast bij gebouwen, waar de afdelingen van een bedrijf, zich op verschillende etages bevinden, zodat het voor bezoekers makkelijker wordt, op de juiste afdeling te komen. In een bedrijfssetting, kunnen de intercomsystemen ook worden ingezet op de werkvloer.

Denk maar aan het systeem van pagers, die werknemers vanuit elke mogelijke plek in het gebouw, kan oproepen. Daarnaast kun je een intercomsysteem inzetten om berichten, zoals bijvoorbeeld een bekendmaking voor een vergadering, naar alle werknemers te sturen. Het aspect van veiligheid, spreekt voor zich. In de meeste gevallen, zijn de intercomsystemen in bedrijfspanden, voor de veiligheid aangebracht bij toegangsdeuren. Hiermee kan de toegang tot het gebouw of een afdeling van het gebouw, ontzegd worden, totdat de werknemers zichzelf bijvoorbeeld verbaal identificeren. Het voordelige hieraan is, dat niemand persoonlijk tot aan de deur moet gaan om een ander toegang te verschaffen.

Daarnaast blijven werknemers ook beschermd, aangezien onbevoegden, zich geen toegang kunnen verschaffen tot het gebouw. Aangezien intercomsystemen op de werkvloer voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden, zijn er verschillende typen te vinden, die allemaal op de specifieke gebruiksdoelen zijn afgestemd.

Intercomsystemen voor eenvoudige huishoudens

Ook de eenvoudige huishoudens maken gebruik van zowel normale als draadloze intercomsystemen. Veelal draait het hier om de veiligheid, maar niet minder het gemak, dat het systeem met zich meebrengt. Door in huis, een intercomsysteem te installeren, kun je makkelijk zien wie er voor de deur staat en of het gaat om bekenden of vreemden. Aan de hand daarvan kun je besluiten, de deur te ontgrendelen (wat ook vanaf een afstand mogelijk is) of hem juist gesloten te houden. Voor degenen die een lange oprijlaan naar de deur toe hebben, bieden intercomsystemen eveneens een uitkomst. Je kunt namelijk vanuit huis al horen en/of zien, wie er voor de poort staat.

Dit biedt een grotere mate van beveiliging aan, aangezien vreemden niet tot aan je voordeur kunnen komen. In huis zelf, biedt een intercom heel wat mogelijkheden. Met een draadloos intercomsysteem hoef je bijvoorbeeld niet (schreeuwend) door het hele huis, opzoek te gaan naar je ondeugende kinderen of verstrooide wederhelft! Ook kan je makkelijk, continu toezicht houden op de slapende baby of minder valide ouder.

Intercomsystemen voor appartementen: Vereniging van Eigenaren (VVE)

Een appartementen complex behuist vaak meerdere gezinnen en/of personen, waarbij bezoekers eerst via de hoofdingang naar binnen moeten, om bij een bepaald appartement te zijn. Veiligheid is hier nog belangrijker, aangezien je wilt voorkomen, dat figuren met kwade bedoelingen, het complex opkomen en meerdere personen in gevaar brengen. Een intercomsysteem biedt uitkomst, door de bewoners van het complex, te laten horen en/of zien, wie er voor de deur staat. Een ander aspect, is het gemak. Als bewoner van het complex, hoef je niet helemaal naar de hoofdingang toe, om een bezoeker binnen te laten. Dit is vooral voordelig, wanneer het gaat om een flatgebouw met meerdere verdiepingen.

Intercomsystemen, bestemd voor appartementen oftewel VVE’s, zijn meestal voorzien van een belpaneel, dat geïnstalleerd is bij de hoofdingang van het appartementen complex. Het meest eenvoudige type is voorzien van nummers en/of letters, die overeenkomen met de nummers van een appartement of flat. Wanneer een bezoeker aangeeft op welk nummer hij/zij moet zijn, krijgt de bewoner van zo een appartement, dit ook te horen (meestal als een schel). Afhankelijk van het type intercomsysteem, kun je naast een spraakverbinding, ook camerabeelden van de bezoeker te zien krijgen. Daarna kun je, eveneens vanuit je appartement besluiten, of je de hoofdingang wilt ontgrendenlen of juist niet.

Vervanging van intercomsystemen

Helaas voor ons, gaan intercomsystemen, niet eeuwig mee. Op een bepaald punt, meestal na circa 15 jaren, zullen intercomsystemen, vanwege vaker voorkomende storingen, meer onderhoudsbeurten nodig hebben. Omdat dit nogal wat kan kosten, is het beste in deze, de intercom te vervangen. Het kan echter ook voorkomen, dat je nieuwe gebruikersopties, zoals een video intercom of smartphone integratie wenst te hebben, waardoor de oude intercom vervangen moet worden met een andere, nieuwe versie.

In beide gevallen betekent dit, dat professionele installateurs erbij gehaald moeten worden, om dit gedaan te krijgen. In het geval van de normale intercomsystemen (met bedradingen), gaat de installateur eerst na, of de oude bedradingen gebruikt kunnen worden, voor de nieuwe intercom. Bij de meeste intercomsystemen, is dat wel zo, maar als dat niet het geval is, volgt een zeer ingewikkeld proces van vervanging van alle bedradingen. In deze gevallen is het aangeraden om, indien dat natuurlijk mogelijk en geschikt is, te kiezen voor een draadloos intercomsysteem. Belangrijk is, dat je niet zelf begint aan het vervangen van de intercom, daar zijn de professionele installateurs voor nodig.

Tot slot

Intercomsystemen zijn er in verschillende merken, modellen en soorten. Deze zijn allemaal afgestemd op het gebruikersdoel en kunnen in verschillende situaties gebruikt worden. Het gaat dan vooral om de veiligheid en gemak, die intercomsystemen brengen voor de gebruikers ervan. Je hoort en/of ziet vooraf wie er voor je deur of bedrijfspand staat, kunt de deur vanaf een afstand ontgrendelen, foto’s of videos maken van de bezoeker, met de smartphone integratie constant in verbinding blijven met je woning of bedrijfspand, van een afstand de verlichting aandoen, en nog veel meer.